Krok VI. Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Kritéria kvality, výstupy

 
Guide
Zkontrolujte si výstupy po kroku VI. Nabízíme kritéria kvality!

Kritéria kvality

V pokynech je stanoveno:

  • Vysvětlení kritérií, způsobů ověřování, jejich návaznosti, pokud je to nutné pro jednoznačnost a srozumitelnost průběhu zkoušky
  • Vstupní požadavky na zkoušeného (předchozí kvalifikace, zdravotní či řidičský průkaz, nemůže to být praxe), ovšem jen v případě skutečné nutnosti
  • Počet členů zkušební komise
  • Doba zkoušky
  • Doby přípravy na zkoušku
  • Další pokyny

 

Výstupy