Krok VI. Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Shrnutí, přílohy, závěr

Přílohy