Krok VI. Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Pokud účastník v minulosti získal osvědčení o jiné profesní kvalifikaci obsahující odborné kompetence, které jsou zastoupeny v profesní kvalifikaci, ze které je zkoušený, znamená to, že u zkoušky mu stačí prokázat jen zbylé odborné kompetence?
  Ano.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jak se to provádí technicky? Přihlásí se jen ke zkoušce na tyto kompetence a zaplatí jen ekvivalentní částku?
  Ne, přihlásí se normálně k celé zkoušce a autorizovaná osoba ho z již dříve prokázaných kompetencí nezkouší (pokud to není nutné z důvodu návaznosti částí zkoušky).
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Co zákon nepřipouští?
  Vyberte všechny odpovědi s obsahem, který je v rozporu se zákonem č. 179/2006.
  0ee3758dd
  5d0b82aaf
  ŠpatněV komisi mohou být jen autorizované osoby, resp. jejich autorizovaní zástupci. A ti musí mít autorizaci pro celou příslušnou profesní kvalifikaci.
  30e762e8c
  ŠpatněV komisi mohou být jen autorizované osoby, resp. jejich autorizovaní zástupci. A ti musí mít autorizaci pro celou příslušnou profesní kvalifikaci.
  8370ebc9c
  ŠpatněV komisi mohou být jen autorizované osoby, resp. jejich autorizovaní zástupci. A ti musí mít autorizaci pro celou příslušnou profesní kvalifikaci.
  a54e889cc
  ŠpatněV komisi mohou být jen autorizované osoby, resp. jejich autorizovaní zástupci. A ti musí mít autorizaci pro celou příslušnou profesní kvalifikaci.
  0b3d48b9a
  ŠpatněV komisi mohou být jen autorizované osoby, resp. jejich autorizovaní zástupci. A ti musí mít autorizaci pro celou příslušnou profesní kvalifikaci.
  e6bfe6fba
  ŠpatněV komisi mohou být jen autorizované osoby, resp. jejich autorizovaní zástupci. A ti musí mít autorizaci pro celou příslušnou profesní kvalifikaci.
 • 2. Přečtěte si následující definici a rozhodněte, zda je jedná o definici zkoušky či nikoli:
  "Zkouška je hodnotící proces, pomocí kterého posuzujeme celkovou úroveň dovedností získanou v absolvovaném kursu a rozvojový potenciál účastníka".
  5304989de
  c73213eaa
  ŠpatněZkouškou rozumíme hodnotící činnost, kterou se ověřuje zvládnutí a schopnost aplikace osvojených kompetencí (ke zkoušce může přijít člověk bez vzdělání)
  94cbaacce
  ŠpatněZkouškou rozumíme hodnotící činnost, kterou se ověřuje zvládnutí a schopnost aplikace osvojených kompetencí (ke zkoušce může přijít člověk bez vzdělání)
 • 3. Může probíhat zkouška před zkušební komisí složenou pouze z jednoho člena?
  5a3de388e
  774c5ecce
  ŠpatněZkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před vícečlennou komisí (max. tříčlennou)
  04986bfe9
  ŠpatněZkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před vícečlennou komisí (max. tříčlennou)
  35906a8cd
  ŠpatněZkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před vícečlennou komisí (max. tříčlennou)
 • 4. U kterých způsobů ověření má/ by měl mít účastník nárok na přípravu?
  64ed898ea
  29f3768bf
  ŠpatněU písemné úlohy či testu i u praktického předvedení nemá předchozí příprava příliš smysl.
  2a2181bef
  ŠpatněU písemné úlohy či testu i u praktického předvedení nemá předchozí příprava příliš smysl.
  cedce2bdc
  ŠpatněU písemné úlohy či testu i u praktického předvedení nemá předchozí příprava příliš smysl.
  d141bbaed
  ŠpatněU písemné úlohy či testu i u praktického předvedení nemá předchozí příprava příliš smysl.