Krok VII – Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Kritéria kvality, výstupy

Kritéria kvality

  • Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby (resp. jejího odborného zástupce, tzv. autorizovaného zástupce)
    • vzdělání, praxe, certifikáty o složených zkouškách či absolvovaných kurzech
    • většinou víc variant
  • Požadavky na materiálně-technické vybavení autorizované osoby
  • Jak se tyto požadavky nastaví, tak bude fungovat profesionální a objektivní zkoušení
  • Kvalita autorizovaných osob je důležitá pro důvěryhodnost celé NSK

Výstupy

  • Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)