Krok VII – Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Požadavky na materiálně-technické vybavení autorizované osoby

Požadavky na nezbytné materiální a technické předpoklady pro provádění zkoušky obsahují veškeré materiálně-technické, prostorové a další vybavení potřebné k tomu, aby u zkoušky mohla být objektivně ověřena všechna kritéria hodnocení a splněny všechny požadavky stanovené v hodnoticím standardu.

Je třeba uvést seznam vybavení potřebného k výkonu zkoušky. Např. požadavky na zařízení prostor, v nichž se bude zkouška konat, požadavky na pomůcky, normy, receptury, nástroje a přístroje, tedy veškeré potřeby nezbytné k ověření stanovených kompetencí.

Důležitá je jednoznačnost stanoveného vybavení, která zajistí, že pod názvem určitého zařízení nebo jiného materiálně-technického prostředku nebude možné subjektivně chápat významně rozdílná konkrétní zařízení nebo prostředky, které se projeví i ve významnějším rozdílu v nárocích na uchazeče.

 

Požadavek tedy nemá znít např. „Nůžky na plech“, ale např. „Pákové nůžky na plech s délkou nože nejméně 200 mm“.

Ovšem také zde nemůže být specifikace konkrétního typu jako např. „Pákové nůžky na plech zn. PROMA HS 6“.

Stejně tak u požadavků na PC vybavení není možné uvádět konkrétní operační systémy nebo konkrétní software (např. konkrétní účetní programy).

 
Požadavky na jednotlivé komponenty materiálně-technického vybavení by měly vymezovat ohraničený prostor, do něhož se konkrétní autorizované osoby musí „strefit“ svým vybavením.