Krok VII – Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Úvod, cíl, základní znalosti

Z předchozích kroků máme vybranou profesní kvalifikaci, která splňuje všechny parametry pro její další zpracování. Máme k ní stanoveny potřebné kompetence, ke kterým jsou definovány úrovně kvalifikace. Dále máme stanovena kritéria hodnocení a k nim způsoby jejich ověření. V předchozí kapitole jsme stanovili další pokyny a náležitosti zkoušky.

Nyní je před námi poslední krok týkající se standardů profesních kvalifikací - stanovit požadavky na zkoušející.

Jak už jste poznali, zkoušky z profesních kvalifikací realizují tzv. autorizované osoby, tj. fyzické (jednotlivci) nebo právnické osoby (firmy), které získají tzv. autorizaci, tj. oprávnění zkoušet uchazeče o příslušné profesní kvalifikace. Autorizace udělují věcně příslušná ministerstva, tzv. autorizující orgány. Autorizovaná osoba − firma si jako zkoušející zaměstnává nebo najímá odborníky v dané kvalifikaci − tzv. autorizované zástupce.

Zde tvůrce standardu definuje požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby (resp. jejího odborného zástupce), to znamená  vzdělání, praxe, certifikáty o složených zkouškách či absolvovaných kurzech... Zároveň definuje požadavky na materiálně-technické vybavení autorizované osoby.

Tento krok je velmi důležitý z toho důvodu, že autorizovaná osoba má největší vliv na úspěšnost profesionálního a objektivního zkoušení.

Vaším úkolem je vést tvůrce standardů k tomu, aby byla dodržena níže popsaná pravidla.

Základní znalosti

  • Kvalifikační standard
  • Hodnoticí standard
  • Autorizovaná osoba
    Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce je osoba oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu, která je schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení.

Cíl

Cílem tohoto kroku je vědět, jak se mají stanovovat požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob a  požadavky na materiálně-technické vybavení autorizované osoby.