Krok VII – Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Stanovení požadavků na zkušební organizace

 
Guide
Ve filmu uvidíte, jakým způsobem se stanovují požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob.
Všímejte si možných variant odborné způsobilosti autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce.
Film je opět určen tvůrcům standardů, které byste měli metodicky vést.

 

 
Guide
Požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob obsahují všechny varianty odborné způsobilosti garantující, že zkoušející skutečně problematiku dané profesní kvalifikace ovládá a je schopen ji v plném rozsahu objektivně ověřovat.