Krok I. Vymezení profesní kvalifikace

Kritéria kvality, výstupy

Profesní kvalifikace musí být uplatnitelná, člověk, který ji získá, musí být zaměstnatelný.

Profesní kvalifikace musí odpovídat obvyklé dělbě práce ve firmách. Někdy je jiná dělba práce v malých a jiná ve velkých firmách, pak mohou být vedle sebe podobné kvalifikace s různou šíří.

Profesní kvalifikace musí být přezkušitelná u zkoušky - v rozumném čase, s rozumnými náklady, s dostupným materiálně-technickým vybavením, musí být konkrétní a jasně ohraničená.

Profesní kvalifikace by měla být také vzdělatelná v kursu - v rozumném čase, s rozumnými náklady, na dostupném materiálně-technickém vybavení, musí být konkrétní a jasně ohraničená.

 

Výstupy

  • Rozhodnutí, zda se profesní kvalifikace bude zpracovávat.
  • Pokud ano, přiřadit profesní kvalifikaci jedinečný název.