Krok I. Vymezení profesní kvalifikace

Vstupní analýza

 
Guide
Nyní se pozorně podívejte na následující film. V něm uvidíte, na jaké otázky si tvůrce standardu musí odpovědět, aby se mohl kvalitně rozhodnout.

Všímejte si, na které otázky si musíte odpovědět a také jak.

 
Guide
Film je u konce.
Doufáme, že jste si všimli, na co je třeba myslet při vstupní analýze!

Při tvorbě vstupní analýzy je třeba mít na zřeteli tři hlavní podmínky pro existenci profesní kvalifikace:

  • Podmínka uplatnitelnosti
  • Podmínka přezkušitelnosti
  • Podmínka vzdělatelnosti

Tyto podmínky musíte mít neustále na mysli v průběhu celé tvorby standardu, protože problémy přezkušitelnosti mohou vyplynout až při tvorbě hodnoticího standardu.