Kapitola I. - Základní informace a výrazy používané v NSK

Katalogy NSP a NSK

 
Guide
V následujícím krátkém videu se seznámíte s podobou a použitím katalogu NSP a NSK.
Budeme rádi, když vás tento průvodce osloví a sami si vyzkoušíte vyhledávání v uvedených katalozích na daných webových stránkách.

Zopakujme si základní rozdíl, mezi soustavami NSP a NSK:
Národní soustava povolání (NSP) je popisem jednotlivých povolání.
Národní soustava kvalifikací (NSK) je popisem kvalifikací vedoucích k těmto povoláním. Jednotlivé kvalifikace tu mají své standardy detailně stanovující požadavky ke zkoušce, které musí uchazeči o získání těchto kvalifikací splnit.

 
Guide
Právě jste zhlédli základní informace k využívání katalogů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Podívejte se na webové stránky jednotlivých katalogů NSP a NSK a vyzkoušejte si, jak fungují a jaké informace můžete najít k oboru, který si vyberete.