Kapitola I. - Základní informace a výrazy používané v NSK

Úvod, základní znalosti

 
Guide
V úvodní kapitole jsme uvedli několik termínů, které jsou využívané v rámci NSK. Pojďme si je společně projít a seznámit se s jejich významem.
 • Národní soustava povolání – přináší detailní popis jednotlivých povolání
 • Národní soustava kvalifikací – informuje o rozsahu potřebných kompetencí k získání profesní kvalifikace a nabízí alternativní možnost získání kvalifikace jinak než počátečním vzděláním, obsahuje standardy jednotlivých profesních kvalifikací a způsoby skládání profesních kvalifikací do úplných profesních kvalifikací
 • Profesní kvalifikace – způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, např. příprava studené kuchyně, výroba zákusků a dortů, montér vnitřního rozvodu vody, montér vnitřního rozvodu plynu atd.
 • Kvalifikační standard – určuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět, jedná se o soubor požadovaných kompetencí
 • Hodnoticí standard – stanovuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda má uchazeč o kvalifikaci požadovanou odbornou způsobilost
 • Autorizovaná osoba – fyzická nebo právnická osoba, jíž je přiznáno právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifikace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení
 • Autorizující orgán – organizace státní správy (ministerstvo nebo ČNB) podle odvětví uvedená pro příslušnou profesní kvalifikaci v NSK
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci – doklad získaný složením zkoušky z profesní kvalifikace, uděluje ho autorizovaná osoba
 • Úplná profesní kvalifikace – odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání (např. kuchař, cukrář, instalatér apod.)
 • Sektorová rada – zástupci zaměstnavatelů příslušných odvětví, kteří zajišťují zpracování nebo revize standardů profesních kvalifikací ve vytvořených pracovních skupinách

Využití katalogu Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v rámci činností Úřadu práce České republiky (ÚP ČR)

ÚP ČR je klíčový partner pro NSK:

 • pracuje s cílovými skupinami NSK
 • poskytuje poradenství
 • doporučení, registrace uchazečů na webu vzdelavaniaprace.cz
 • spolupracuje se zaměstnavateli v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), monitoringu, projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP)