Kapitola I. - Základní informace a výrazy používané v NSK

Shrnutí, kritéria kvality, výzva

Národní soustava kvalifikací umožňuje ÚP ČR:

  • Využití při rekvalifikacích
  • Využití při komunikaci se zaměstnavatelem v rámci monitoringu
  • Využití pro správné definování nabídky volných pracovních míst
  • Využití pro správné definování poptávky po volných pracovních místech
  • Využití informací k poskytovanému poradenství při zprostředkování zaměstnání (rekvalifikační vzdělávání, nabídka volných pracovních míst)

Kritéria kvality

Používání NSK ovlivňuje mnoho činností od zprostředkování, rekvalifikace a poradenství, až po spolupráci se zaměstnavateli při zadávání volných pracovních míst a monitoring firem.