Kapitola I. - Základní informace a výrazy používané v NSK

Legislativní úprava

Níže jsou uvedeny zákony a vyhláška, které upravují využívání NSK v praxi vzdělávacích institucí, ale právě i ÚP ČR.

  • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • Vyhláška 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
  • Zákon č. 453/2004 Sb., o zaměstnanosti – využíváno zejména v rámci rekvalifikací a zvolených rekvalifikací