Kapitola I. - Základní informace a výrazy používané v NSK

Tvorba profesní kvalifikace

Cyklus potřeby profesní kvalifikace

 

Profesní kvalifikace jsou klíčovým prvkem NSK. Každá profesní kvalifikace má v NSK svůj kvalifikační standard a hodnoticí standard.

  • Kvalifikační standard určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět ⇨soubor požadovaných kompetencí.
  • Hodnoticí standard určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda to uchazeč o kvalifikaci skutečně zná a umí.
  • Autorizované osoby – provádějí zkoušení občanů z profesních kvalifikací. Mohou se jimi stát fyzické nebo právnické osoby, které získají autorizaci pro konkrétní profesní kvalifikaci.
  • Autorizace – jedná se o oprávnění ke zkoušení dané profesní kvalifikace vydané příslušným ministerstvem pro dané odvětví ⇨ autorizující orgán.