Kapitola I. - Základní informace a výrazy používané v NSK

Souvislosti

Co je úplná profesní kvalifikace?

Úplná profesní kvalifikace je podle zákona č. 179/2006 Sb. odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání. Lze ji získat určitou přesně stanovenou skladbou profesních kvalifikací, ze ji získat určitou přesně stanovenou skladbou profesních kvalifikací, která je pro úplnou profesní kvalifikaci předepsána na www.narodnikvalifikace.cz a následným složením závěrečné zkoušky (např. v oboru pekař) nebo maturitní zkoušky (např. v oboru provoz a ekonomika dopravy).
.

Příklad úplné profesní kvalifikace

Je možné si zvýšit stupeň vzdělání?

Pokud klient po splnění předepsané skladby profesních kvalifikací úspěšně složí závěrečnou resp. maturitní zkoušku, získá tím i příslušný stupeň vzdělání.

Jaký druh živnostenského oprávnění je možné získat pomocí NSK?

Podle živnostenského zákona může NSK umožnit získání živnostenského oprávnění.

  • Živnost volná
  • Živnost řemeslná
  • Živnost koncesovaná
  • Živnost vázaná

Kde je možné získat informace k úplným profesním kvalifikacím?

Informace k úplným profesním kvalifikacím, a které profesní kvalifikace obsahují, naleznete na www.narodnikvalifikace.cz u jednotlivých profesních kvalifikací v záložce “další informace”.

Je možné podívat se na seznam všech úplných kvalifikací?

Seznam všech úplných profesních kvalifikací naleznete na výše uvedených webových stránkách v záložce KVALIFIKACE a dále záložka Úplné profesní kvalifikace viz obrázek: