Krok III - Využití NSK u inzerce pracovního místa a přijímání nových zaměstnanců

Jak ověřit znalosti a dovednosti uchazeče o práci

 
Guide
Při pohovorech se dozvíte, co všechno uchazeč zná, co umí a co “má v malíku”.
Jak zjistíte, jestli si tak trochu nepřidává?
“Proklepněte” ho ještě předtím, než rozjedete přijímací kolotoč.

Postup

Po vyhledání PK odpovídající obsazované pracovní pozici stačí odkrýt hodnoticí standard. V něm se může firma inspirovat při sestavování kontrolních dotazů, popř. při přípravě ověřovacího úkolu. Hodnoticí standard pomáhá ověřit pouze odborné znalosti, měkké kompetence musíte posoudit dle vlastního uvážení.

Příklad

Uchazeč o pozici logistika výroby tvrdí, že má dlouholetou praxi na této pozici a všechny potřebné znalosti a dovednosti. Firma si na základě hodnoticího standardu profesní kvalifikace Logistik výroby připravila kontrolní otázky, které pomohou tvrzení ověřit.

Kontrolní otázka č. 1: Můžete charakterizovat optimalizační metody ve vztahu k optimalizaci zásob?

Kontrolní otázka č. 2: Můžete charakterizovat jednotlivé způsoby řízení materiálového a zbožového toku ve zpětné logistice?