Krok III - Využití NSK u inzerce pracovního místa a přijímání nových zaměstnanců

Úvod, cíl, základní znalosti

Přijetí nového zaměstnance je relativně náročný proces a plnění všech legislativních požadavků jej moc neulehčuje. Trefit do černého napoprvé je proto více než žádané.

Před sebou máte návod, jak zpřesnit mušku, co nejlépe zamířit a získat trofej do svého týmu.

S tím vám pomůže inzerce pracovního místa upravená dle NSK a NSP. Usnadňuje firmě výstižně popsat, koho hledá, a tím určit přesný cíl.

Díky osvědčení o profesní kvalifikaci snadněji identifikujete “trofejní kus”. Je totiž dokladem toho, že jeho držitel prokázal znalosti a dovednosti stanovené v kvalifikačním standardu profesní kvalifikace. Ten je veřejně přístupný na webových stránkách NSK, resp. v katalogu NSK. Firma tedy jednoduše a rychle zjistí, co všechno uchazeč o zaměstnání umí.

 
Nechcete přijetím nového zaměstnance pouze střílet od boku? Prověřte jeho znalosti s pomocí hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace ještě v průběhu výběrového řízení.

 

Základní znalosti

 • Katalog povolání NSP - registr všech povolání na webové adrese www.nsp.cz
 • Katalog kvalifikací NSK - registr všech profesních kvalifikací na webové adrese www.narodnikvalifikace.cz
 • Kvalifikační standard - určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět, čili je to soubor požadovaných kompetencí
 • Hodnoticí standard - určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda má uchazeč o kvalifikaci požadovanou odbornou způsobilost
 • Inzerce volného pracovního místa - jeden z nejvíce používaných způsobů, jak hledat nového zaměstnance - obsahuje 3 základní části:
  - požadavky (co má uchazeč umět, znát),
  - náplň práce (jaké činnosti pracovní místo zahrnuje)  
  - a nabídku (co může budoucí zaměstnanec na tomto místě získat)

Cíl

Cílem tohoto kroku je naučit vás, jak zefektivnit proces náboru nových zaměstnanců. Na samém začátku bývá kvalitně zpracovaná inzerce, dále posuzování přihlášených uchazečů o práci až po ověření znalostí účastníků výběrového řízení.

Po dokončení tohoto kroku budete umět:

 • inzerátem oslovit přesně toho, koho potřebujete
 • jednoduše zjistit dovednosti uchazeče s osvědčením o profesní kvalifikaci
 • ověřit dovednosti a znalosti uchazeče o práci