Krok III - Využití NSK u inzerce pracovního místa a přijímání nových zaměstnanců

Kritéria kvality, výstupy

Kritéria kvality

 
Pro slovo inzerát existuje v češtině jediné synonymum - reklama. Mějte na paměti, že i inzerát volného pracovního místa hodně vypovídá o inzerující firmě. Dbejte tedy na úpravu, formu, pravopis, překlepy apod.

Při koncipování inzerátu volného pracovního místa zvolte “únosný” počet požadavků na znalosti/dovednosti a “únosný” výčet pracovních činností u náplně práce. Od začátku upozorňujeme na to, aby byl inzerát přesný a jasně cílený. Pokud se uchazeč o práci ztratí v nekonečných seznamech požadavků a činností, je snaha o jasnost kontraproduktivní. Samozřejmě záleží na typu pracovního místa, ale z praxe víme, že běžně obsazované pozice vystihne 5-7 požadavků a stejný počet pracovních činností. Z toho některé požadavky mohou být výhodou, tzn. že i když je uchazeč nesplňuje, přesto má šanci na případné umístění.

Požadavky na uchazeče o volné pracovní místo by se měly týkat znalostí, dovedností, zkušeností, popř. vzdělání. Vyhněte se diskriminaci a neuvádějte požadavky na vzhled, věk, rodinný stav, náboženské vyznání, pohlaví, národnost, osobní závazky apod.

Neradi bychom, aby naše doporučení na ověření znalostí a dovedností uchazeče o práci vyznělo jako striktní pravidlo pro přijetí či nepřijetí do pracovního poměru. Ke každému výběrovému řízení se musí přistupovat individuálně a zohlednit také vzájemné sympatie, charakter uchazeče s ohledem na celý tým a firemní kulturu a další měkké kompetence.

Výstup

  • Kvalitně zpracovaný inzerát volného pracovního místa
  • Snadné zjištění a ověření kompetencí uchazeče o práci