Krok III - Využití NSK u inzerce pracovního místa a přijímání nových zaměstnanců

Jak využít NSK při posuzování uchazečů o práci

V životopisech uvádějí uchazeči o práci vzdělání a praxi a v lepším případě i výčet dovedností, znalostí. Ty ne vždy odpovídají realitě. Pokud má uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci, je velice rychlé a jednoduché zjistit, co všechno umí. Tyto kompetence jsou navíc garantovány.

Postup

Po vyhledání PK, k níž má uchazeč osvědčení, v katalogu kvalifikací NSK, se zobrazí kvalifikační standard - seznam dovedností a znalostí nutných k získání osvědčení o této profesní kvalifikaci. Podrobnější informace o průběhu a náročnosti zkoušky nalezne firma v záložce „Hodnoticí standard“. Zde jsou v seznamech kritérií hodnocení podrobně popsané všechny úkony, které uchazeč musel u zkoušky provést a splnit. Firma ihned detailně zná odbornou způsobilost uchazeče s tímto osvědčením.

Příklad

Uchazeč s osvědčením o složení zkoušky z profesní kvalifikace Logistik výroby umí následující: