Krok III - Využití NSK u inzerce pracovního místa a přijímání nových zaměstnanců

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Musí mít inzerát zmiňované 3 části?
  Námi zmiňované 3 části inzerátu - požadavky, náplň práce, nabídka - jsou základem tzv. uceleného inzerátu. Některé firmy uvádějí navíc ještě informace o firmě, dlouhodobé vize apod.
  Odpověděli byste správně?   
 • Je osvědčením o profesní kvalifikaci zaručena i aktuálnost? Mám na mysli situaci, kdy uchazeč o práci získal osvědčení před několika lety, zda-li musí procházet pravidelným přezkoušením.
  S platností osvědčení o PK je to podobné jako s výučním listem. I když je neomezená, je na zaměstnavateli posouzení "stáří" osvědčení vs. praxe uchazeče. Předpokládá se, že uchazeč, který získá osvědčení o PK na základě poptávky pracovního trhu, chce a bude praxi vykonávat.
  Odpověděli byste správně?   
 • Může se lišit kvalita zkoušek k získání osvědčení o profesní kvalifikaci u jednotlivých autorizovaných osob?
  Se zárukou stejné kvality zkoušek u různýchAO je to podobné jako u klasických škol. AO musí splňovat přísná kritéria na odbornou způsobilost zkoušejících a materiálně-technické vybavení prostředí, v němž zkoušky probíhají. Ve spojení s dalšími podmínkami, např. omezením platnosti autorizace na dobu pěti let, povinností archivovat záznamy o průběhu zkoušek apod., je tu patrná snaha zabránit tomu, aby kvalita zkoušek u různých AO neúnosně kolísala.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Kde může firma zjistit, z čeho byl držitel osvědčení o profesní kvalifikaci přezkoušen?
  Vyberte správnou odpověď
  -Y;ř-$ý=3
  !G;sn*BHč
  ŠpatněTento bod je špatně
  ěnBýf5Zo&
  ŠpatněTento bod je špatně
  nwURF8~Nm
  ŠpatněTento bod je špatně
  štKVTeT.E
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Hodnoticí standard pomůže s ověřením:
  Vyberte správnou odpověď
  mPKř^X7dm
  L$|ap8MVG
  ŠpatněTento bod je špatně
  QSpE7Fr#T
  ŠpatněTento bod je špatně
  Tr)=rn+yx
  ŠpatněTento bod je špatně
  #fG2$žIl;
  ŠpatněTento bod je špatně