Krok III - Využití NSK u inzerce pracovního místa a přijímání nových zaměstnanců

Jak využít NSK při tvorbě inzerátu volného pracovního místa

Připomínáme, že inzerát má 3 základní části a se dvěma z nich vám NSK, resp. NSP může pomoci.

  • požadavky na uchazeče (= kvalifikační standard NSK, popř. popis povolání NSP)
  • náplň práce (= kvalifikační standard NSK, popř. popis činnosti NSP)
  • nabídka (mzda, bonusy, benefity, prostředí…)

Postup

Při formulování požadavků pro inzerát volného pracovního místa může firma postupovat v zásadě trojím způsobem:

  1. Přímo formulovat mezi kvalifikačními požadavky na pracovníka název příslušné profesní kvalifikace NSK.
  2. Využít kompetence v kvalifikačním standardu této kvalifikace, případně popis povolání v NSP pro formulování konkrétnějších požadavků. Tento druhý způsob využití se bude hodit v případech, kdy se firemní požadavek na pracovníka kryje s obsahem kvalifikace NSK jen z menší části a je potřeba jej ještě doplnit.
  3. Zkombinovat obě varianty - uvést název profesní kvalifikace a k tomu přidat případné další potřebné kompetence či jiné požadavky (tato varianta je uvedena v příkladu níže).

Kvalifikačním standardem se může firma inspirovat také při tvorbě další důležité části inzerátu – náplně práce. Podrobnější informace k sestavování seznamu pracovních činností viz. předchozí krok Využití NSK u popisu pozice a náplně práce.

Příklad