Kapitola I. - Cíle, principy a obsah NSK

Co je NSK

Živnostenské úřady udělují oprávnění pro vykonávání jednotlivých živností. Kvalifikace NSK jsou nyní běžným typem kvalifikačních požadavků na živnosti.

Pro pracovníky živnostenských úřadů je důležité, aby věděli, jak tyto kvalifikace posuzovat z hlediska splnění požadavky na jednotlivé živnosti.

 
Guide
Nejprve se seznámíme s Národní soustavou kvalifikací jako takovou, s jejími hlavními principy, prvky, procesy a souvislostmi.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je registr kvalifikací celostátně uznávaný na území ČR na základě zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Tento zákon přesně stanovuje nejen prvky a strukturu NSK, způsob její tvorby a schvalování, ale i procesy a pravidla pro ověřování a uznávání kvalifikací.

 

NSK je určena zejména těm lidem, kteří v dospělém věku chtějí získat novou kvalifikaci nebo si rozšířit svou původní kvalifikaci.

Pro NSK platí dva základní principy:

  • Kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem prostřednictvím požadovaných dovedností (kompetencí). Není důležitá vzdělávací cesta, ale co člověk doopravdy umí a zda to prokáže u zkoušky.
  • Do NSK jsou zařazovány jen ty kvalifikace, které jsou požadované trhem práce. Z tohoto důvodu jsou vymezovány a popisovány zástupci zaměstnavatelů sdruženými v tzv. sektorových radách a jimi nominovanými odborníky z praxe.