Kapitola I. - Cíle, principy a obsah NSK

Úvod, cíl, základní znalosti

 
Guide
Dobrý den! Budu v tomo kurzu vaším průvodcem! 
V této kapitole získáte základní znalosti o NSK, na které budete moci navázat osvojováním dovedností kvalifikovaně ji využívat při udělování živnostenských oprávnění.

Základní znalosti

  • Jaké je legislativní zakotvení NSK
  • Jaký je základní princip NSK a zákona č. 179/2006 Sb.
  • Co jsou to profesní kvalifikace
  • Čím je každá profesní kvalifikace definována
  • Co stanovuje kvalifikační standard
  • Co stanovuje hodnoticí standard
  • Kdo může zkoušet uchazeče o profesní kvalifikace
  • Co jsou to úplné profesní kvalifikace

 Cíl

  • Získat základní znalosti o NSK