Kapitola I. - Cíle, principy a obsah NSK

Kritéria kvality, shrnutí, výzva

Kritéria kvality (na co si dát pozor)

Nezaměňovat NSK se soustavami vzdělávání.

Rolí NSK je stanovit, jaké profesní kompetence člověk potřebuje k výkonu určité práce a jak se to má ověřit. Přitom je jedno, jestli tyto kompetence získal ve škole, v kurzu, praxí nebo samostudiem. Důležité je jen to, co skutečně umí.

Shrnutí

Získání osvědčení o profesní kvalifikaci závisí na úspěšném složení zkoušky podle zveřejněného hodnoticího standardu, nikoliv na absolvovaném vzdělání.

Standardy profesních kvalifikací tvoří odborníci z praxe podle potřeb trhu práce.

Zkoušky realizují autorizované osoby, které musí splnit požadavky na odbornou způsobilost a na materiálně-technické vybavení.

Profesní kvalifikace lze skládat do tzv. úplných profesních kvalifikací. Touto cestou je možné po úspěšném složení závěrečné nebo maturitní zkoušky ve škole získat stupeň vzdělání stejně jako absolvováním příslušného oboru vzdělání.