Kapitola I. - Cíle, principy a obsah NSK

Web NSK, úkoly na webu

Prohlédněte si, jaké informace vám nabízí web NSK - www.narodnikvalifikace.cz.

 • katalog profesních kvalifikací rozdělený do jednotlivých skupin
 • pro každou profesní kvalifikací:
  • kvalifikační standard
  • hodnoticí standard
  • seznam autorizovaných osob – včetně kontaktních údajů
 • informaci, z jakých profesních kvalifikací je možné složit úplnou profesní kvalifikaci, informace, jak může zájemce získat výuční list
 • často kladené otázky a odpovědi na ně
 • řadu článků týkajících se NSK

Pokud u některé profesní kvalifikace dosud není uvedena žádná autorizovaná osoba, většinou to znamená, že kvalifikace byla schválená teprve nedávno a mělo by se to v brzké době změnit.

 

Úkoly na webu

 
Guide
Nyní se seznámíme s prací na webu NSK. Bude při práci s profesními kvalifikacemi vaším hlavním nástrojem (jak poznáte v dalších kapitolách).

Proveďte na webu NSK postupně následující kroky:

1. Otevřete www.narodnikvalifikace.cz a dále otevřete skupinu "Stavebnictví, geodézie a kartografie".

2. Prohlédněte si seznam všech profesních kvalifikací.

3. Otevřete si některou profesní kvalifikaci a prohlédněte si její kvalifikační standard a poté její hodnoticí standard.

4. Vraťte se na seznam profesních kvalifikací a klikněte nahoře na sekci "Obory vzdělání" a prohlédněte si ji.

5. Podívejte se, které profesní kvalifikace jsou potřebné pro připuštění k závěrečné zkoušce z oboru instalatér.

6. Otevřete profesní kvalifikaci montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, prohlédněte si její kvalifikační standard, její hodnoticí standard a její seznam autorizovaných osob.

7. Otevřete si sekci "Další informace" této profesní kvalifikace a prohlédněte si

 • způsob jejího skládání s dalšími profesními kvalifikacemi
 • její archívní standardy (jsou stále platné)

8. Zjistěte, které ministerstvo je autorizujícím orgánem této profesní kvalifikace.