Kapitola I. - Cíle, principy a obsah NSK

Profesní kvalifikace, kvalifikační a hodnoticí standard, autorizované osoby, úplné profesní kvalifikace

 

 
Klíčovým prvkem NSK jsou tzv. profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikací je způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které dávají možnost pracovního uplatnění (např. strážný, horský průvodce, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, instruktor aerobiku, broušení kovových materiálů aj.).

 

Každá profesní kvalifikace má v NSK svůj tzv. kvalifikační standard a tzv. hodnoticí standard.

  • Kvalifikační standard určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět, čili je to soubor požadovaných kompetencí.
  • Hodnoticí standard určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda uchazeč o kvalifikaci skutečně požadované kompetence má. Čili je to podrobný předpis pro zkoušku.

 

Zkoušení občanů z profesních kvalifikací provádějí tzv. autorizované osoby, čili fyzické nebo právnické osoby, které získají pro konkrétní profesní kvalifikaci autorizaci, což je oprávnění vydané příslušným ministerstvem (tzv. autorizujícím orgánem).

Zkouší se podle hodnoticích standardů příslušných profesních kvalifikací, a kdo uspěje, získá celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci.

 

V řadě případů lze profesní kvalifikace skládat do tzv. úplných profesních kvalifikací, které splňují požadavky na výkon kompletního povolání (např. profesní kvalifikace broušení kovových materiálů, frézování kovových materiálů, soustružení kovových materiálů, vrtání kovových materiálů a obsluha CNC obráběcích strojů dohromady skládají úplnou profesní kvalifikaci obráběč kovů).

Když poté držitel těchto profesních kvalifikací úspěšně složí závěrečnou nebo maturitní zkoušku získá stupeň vzdělání stejně jako kdyby absolvoval příslušný obor vzdělání ve škole (např. držitel výše uvedených obráběčských kvalifikací tak může po úspěšném složení závěrečné zkoušky v oboru obráběč kovů získat výuční list). (Viz obrázek)