Kapitola I. - Cíle, principy a obsah NSK

Role v NSK

 

 
Guide
Následující video vám představí role, které jsou nezbytné pro správné fungování NSK.

 

 
Guide
Ve videu jste měli možnost se seznámit se základními informacemi o jednotlivých rolích, které jsou nezbytné pro fungování NSK.
Na tyto role navazují další role využívající NSK. Mezi nimi je i role, která by se mohla nazývat udělování oprávnění. A sem patří i udělování živnostenských oprávnění na základě osvědčení o profesních kvalifikacích, tedy vaše role, která bude podrobně popsána v dalších kapitolách. Lze očekávat, že její význam poroste.