Krok VIII - Informační systém pro kvalifikace a autorizace

Informace o udělených autorizacích v ISKA

Kliknutím na tlačítko „Seznam autorizací“  si můžete prohlédnout podrobnosti týkající se všech autorizací, které vám byly uděleny. Tlačítkem „Hledat“ zobrazíte přehled autorizací, mezi autorizacemi lze vybírat i dle přednastavených filtrů.

Kliknutím na vybranou autorizaci zobrazíte detailní údaje o této autorizaci.

Můžete zde též doplňovat a upravovat některé údaje.

Např. na záložce „Hlavní“ doporučujeme doplnit spisovou značku rozhodnutí o udělení autorizace, které se bude následně tisknout na osvědčení. Bez jejího doplnění nebude umožněn plnohodnotný tisk osvědčení.

Pokud je číslo vaší autorizace evidované v ISKA ve tvaru „IMP_..”, lze toto číslo změnit dle údajů uvedených na rozhodnutí o udělení autorizace.

Dále je zde možné doplnit sdělení, které bude uvedeno na pozvánce a které se vztahuje k příslušné profesní kvalifikaci.


Podrobnější informace můžete získat též v 6. kapitole uživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf.