Krok VIII - Informační systém pro kvalifikace a autorizace

První přihlášení do ISKA, uživatelská nastavení, nahlášení problému

První přihlášení do ISKA

Pokud v žádosti vyplníte správně a přiložíte k ní všechny potřebné přílohy podle požadavků zákona č. 179/2006 Sb. a příslušného hodnoticího standardu, obdržíte do 30 dnů rozhodnutí o udělení autorizace. Následně obdržíte též od autorizujícího orgánu přihlašovací údaje, které použijte pro přihlášení do aplikace ISKA Klient AOs.

Pro přihlášení použijte tlačítko „Přihlásit/Aktivovat“ a do formuláře vyplňte obdržené přihlašovací údaje, které jste obdrželi od autorizujícího orgánu.

Ovšem pro další přihlášení můžete již použít vámi zvolené přihlašovací údaje vytvořené v uživatelském profilu (viz níže: Uživatelský profil – Administrace uživatelů).

Při úspěšném prvním přihlášení proběhne tzv. aktivace Klienta AOs, kdy se do aplikace nahrají všechna potřebná data. Tlačítkem „Synchronizovat číselníky“  pak lze kdykoli provést aktualizaci číselníků z centrálního systému. Při každém dalším přihlášení, resp. při připojení aplikace k internetu, proběhne kontrola číselníků a v případě, že v centrálním systému existuje novější verze, je uživatel upozorněn a může provést jejich aktualizaci.

Pokud je aplikace připojena k internetu, proběhne po přihlášení porovnání dat (žádosti, autorizace, termíny) proti datům v centrálním systému. Pokud je zjištěn rozdíl, je automaticky otevřen dialogový formulář pro spuštění aktualizace dat z centra.

Načtení aktuálních dat z centrálního systému lze též provést kdykoli tlačítkem „Synchronizovat autorizace, žádosti a termíny“  . Podmínkou je opět online připojení k internetu.

Standardně probíhá načtení pouze rozdílových dat. Zaškrtnutím pole „Vyžádat úplné stažení všech dat“ proběhne načtení všech dat.

Zaškrtnutím pole „Přepsat data termínů uložených ve Vašem počítači“ dojde k přepsání dat termínů, které jsou již ve vaší instalaci aplikace. V případě, že je aplikace používána na více PC v rámci jedné autorizované osoby je možné takto sdílet data termínů mezi jednotlivými instalacemi aplikace.

Uživatelská nastavení ISKA

Po prvním úspěšném přihlášení prostřednictvím přihlašovacích údajů zaslaných autorizujícím orgánem a aktualizaci dat v aplikaci lze začít aplikaci plně využívat.

Aplikace umožňuje prostřednictvím tlačítka „Uživatelský profil“  zobrazení a nastavení údajů o autorizované osobě, autorizujících orgánech a o uživatelích aplikace.

V záložce „Autorizovaná osoba“ naleznete údaje o autorizované osobě, evidované v centrální databázi ISKA.

Lze zde nastavit údaje potřebné pro komunikaci prostřednictvím datových schránek či změnit datovou schránku a změnu odeslat autorizujícímu orgánu, dále zde lze nastavit výchozí hodnoty pro tisk pozvánek na zkoušku a výchozí hodnoty pro tisk podkladu pro fakturaci (více o těchto i dalších možných nastaveních se dozvíte ve 3. kapitole uživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf).

V záložce „Uživatelé“ můžete vytvořit nové uživatele aplikace a spravovat jejich nastavení. Autorizovaná osoba přihlášená prostřednictvím přihlašovacích údajů zaslaných autorizujícím orgánem má automaticky přidělenu roli „Administrátor“ a může přidat nového uživatele, či editovat nastavené stávající uživatele.

U těchto dalších uživatelů lze zvolit libovolné přihlašovací jméno (pokud již nebylo použito) a libovolné heslo dle přání uživatele, pod kterým se pak lze do aplikace přihlásit. Každému uživateli je též možno přidělit/odebrat uživatelské role (Administrátor, Role pro vytváření termínů, Role pro vytváření/odesílání termínů, Role pro vytváření/odesílání dat včetně do datové schránky) dle toho, co přesně bude uživatel v aplikaci potřebovat.

Upozornění: Uživatelé jsou uloženi pouze lokálně a nepřenáší se na příp. další PC autorizované osoby. Na každém PC je tedy nutno vytvořit a spravovat uživatele nezávisle na ostatních PC.

Postup při založení nového uživatele je názorně shrnut též v následujícím metodickém videu.

 

Uživatelská nastavení ISKA - Záložka „Autorizující orgán”

Záložka „Autorizující orgán“ slouží k zadání identifikačních a kontaktních údajů o autorizujících orgánech, které jsou použity pro tisk, resp. odesílání dokumentů. Dále zde můžete pro příslušný autorizující orgán zadat kontaktní osobu, a to včetně kontaktního e-mailu a tel. čísla. Autorizující orgány mohou tyto kontakty využívat např. pro informování autorizované osoby o změnách spojených s udělenou autorizací.  

Nahlášení problému v aplikaci ISKA

V případě výskytu problému (chyby) v aplikaci použijte tlačítko „Nahlásit problém“  .

Otevře se dialogový formulář „Nahlásit problém“, do kterého je nutné zadat své jméno, příjmení a email (obé se předvyplní z uživatelského profilu, pro aktuálně přihlášeného uživatele) a popis problému (povinný údaj). Nahlášení problému odešlete tlačítkem „OK“.

Své připomínky k aplikaci, požadavky na úpravu apod., můžete rovněž zasílat standardní elektronickou poštou na emailovou adresu: iska_podpora@solitea.cz.