Krok VIII - Informační systém pro kvalifikace a autorizace

Shrnutí, výstup, odkazy, výzva

V tomto kroku jste se dozvěděli, jak pracovat s informačním systémem pro kvalifikace a autorizace (ISKA).

ISKA byla primárně vytvořena proto, aby usnadnila práci jak autorizujícím orgánům, tak právě vám, autorizovaným osobám. ISKA vám umožní nejen vyplnění a zaslání žádosti o autorizaci, ale také vyplňování termínů zkoušek, zasílání či tisk pozvánek a osvědčení.

Výstup

  • Zadaný termín, žádost o udělení či změnu v rámci autorizace, vytištěné pozvánky a osvědčení

Odkazy