Krok VIII - Informační systém pro kvalifikace a autorizace

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Jak byste měli postupovat, pokud byste chtěli začít s ISKA pracovat?
  V prvním kroku je třeba na stránkách https://iskaweb.msmt.cz/ stáhnout a nainstalovat ISKA klienta pro autorizované osoby. Jedná se o aplikaci, kterou nainstalujete na váš počítač. V rámci této aplikace je pak již možné začít využívat všech funkcionalit, jež ISKA nabízí.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jakým způsobem může ISKA pomoci při eliminaci chyb v osvědčeních o získání profesní kvalifikace?
  Pokud autorizovaná osoba založí termín v ISKA, v rámci kterého vyplní všechny potřebné informace o uchazečích, pak v dalším kroku autorizující orgán ověří totožnost uchazečů v základních registrech a autorizované osobě se zpět vrátí informace, zda údaje, které o uchazečích do ISKA zadala, jsou správné. ISKA dále umožňuje tisk osvědčení s předvyplněním povinných kolonek.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. ISKA Klient AOs umožňuje:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  D_P&t~;O(
  _HV29VLBx
  ŠpatněTento bod je špatně
  ykqZi(LXč
  ŠpatněTento bod je špatně
  0ě%o^š)Lž
  ŠpatněTento bod je špatně
  3ya@)XLTo
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Tlačítko ve tvaru šedého štítu s černým vykřičníkem umožňuje:
  Vyberte správnou odpověď.
  ésLMF8&
  .%AohV3-0
  ŠpatněTento bod je špatně
  zr&$xtGXI
  ŠpatněTento bod je špatně
  q*be0rs$S
  ŠpatněTento bod je špatně
  IXJdči8VY
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Tlačítko ve tvaru zeleného kolečka z bílým znakem “+” umožňuje:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  .1t5QaUqB
  O:&8=rg8á
  ŠpatněTento bod je špatně
  qu~BaR*=h
  ŠpatněTento bod je špatně
  67t=phb$m
  ŠpatněTento bod je špatně
  cJ#@Q;;hZ
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Přihlašovací údaje pro ISKA Klient AOs, které zašle autorizující orgán:
  Vyberte správnou odpověď.
  qwzLYáHqV
  H4G)e*Aěž
  ŠpatněTento bod je špatně
  _9Ho2~vb5
  ŠpatněTento bod je špatně
  6FKTu!t*a
  ŠpatněTento bod je špatně
  Z^VtččXyý
  ŠpatněTento bod je špatně