Krok VIII - Informační systém pro kvalifikace a autorizace

Úvod, cíl, základní znalosti

V této kapitole se seznámíte s důležitou rolí informačního systému pro jako účelné podpory pro fungování autorizovaných osob.

V roce 2012 začal být vytvářen Informační systém pro kvalifikace a autorizace (dále také „ISKA“). ISKA vzniká jako další systémový prvek systému uznávání založeném na Národní soustavě kvalifikací v ČR. Hlavním cílem bylo vytvořit informační systém, který by umožňoval zabezpečení a podporu realizační a organizační stránky všech nezbytných procesů týkajících se implementace systému uznávání založeném na zákoně č. 179/2006 Sb. především pak procesů spojených a udělováním, prodlužováním a odnímáním autorizací a fungováním a činností autorizovaných osob.

Základní znalosti

  • Profesní kvalifikace
  • Autorizované orgány
  • Autorizovaná osoba
  • Autorizace (autorizační doklad)
  • ISKA
    • část pro AOr
    • Klient AOs

Cíl

Cílem této kapitoly je seznámit vás s informačním systémem pro kvalifikace a autorizaci jako důležitou komunikační platformou pro vzájemné předávání informací a dat mezi autorizujícími orgány a autorizovanými osobami

Po dokončení této kapitoly budete znát přehled nejdůležitější funkcí informačního systému.