Krok VIII - Informační systém pro kvalifikace a autorizace

Instalace ISKA, aktivace pro autorizované osoby a ovládací prvky

Instalace ISKA

Aplikaci ISKA Klient AOs nainstalujete z webu: https://iskaweb.msmt.cz/ (konkrétní odkaz https://iskaapl.msmt.cz/Iska/clickonce/publish.htm). Po instalaci můžete začít využívat všech možností, které vám tato aplikace nabízí. Pro správné fungování všech funkcionalit této aplikace pak musíte být připojeni k internetu.

Pro možnost instalace této aplikace musí vaše PC splňovat tyto požadavky:

  • operační systém Microsoft Windows, verze XP, Vista, 7 nebo 8
  • internetový prohlížeč
  • připojení k internetu

Pro bezproblémový provoz aplikace pak dále musíte ještě před samotnou instalací aplikace mít na svém PC nainstalována tato rozšíření:

Instalace pod OS Windows XP

1) Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

2) Windows Installer 3.1

3) Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1

Instalace pod OS Windows 7 a 8 x64

1) Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (pro windows 8)

2) Microsoft .NET Framework 4 (pro windows 7)

3) Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 64

4) SQL Server Compact 3.5 SP2 32

5) SQL Server Compact 3.5 SP2 64

 

Podrobnější informace můžete získat též v 2. kapitole uživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf.

Aktivace aplikace ISKA pro autorizované osoby

 

Ovládací prvky ISKA

Po úspěšném nainstalování aplikace ji můžete poprvé spustit. Pokud jste žadatelem o udělení autorizace, nemáte dosud od příslušného autorizujícího orgánu vygenerováno heslo pro přihlášení dod ISKA. Proto můžete využít pouze možnosti vyplnit přes ISKA Klienta pro AOs žádost o udělení autorizace.

Na formulářích v aplikaci jsou používány následující ovládací prvky: