Kapitola IV. - Oblast monitoringu

Nabídka volného pracovního místa

Jak lze využít NSK při tvorbě nabídky volného pracovního místa

Nabídka by měla obsahovat 3 základní části:

  • Požadavky na uchazeče ⇨ kvalifikační standard NSK, popř. popis povolání NSP
  • Náplň práce ⇨kvalifikační standard NSK, popř. popis činnosti NSP
  • Nabídka (mzda, bonusy, benefity, prostředí...)

Jak může zaměstnavatel postupovat při formulaci požadavků pro nabídku volného pracovního místa?

Lze postupovat v podstatě trojím způsobem:

1) Formulovat přímo mezi kvalifikačními požadavky na pracovníka název příslušné profesní kvalifikace NSK.

2) Využít kompetence v kvalifikačním standardu této kvalifikace, případně popis povolání v NSP pro formulování konkrétnějších požadavků. Tento způsob využití se bude hodit zejména zaměstnavatelům v případech, kdy se firemní požadavek na pracovníka s obsahem kvalifikace NSK kryje jen z menší části a je třeba jej ještě doplnit.

3) Kombinace výše uvedených variant – uvést název profesní kvalifikace a k tomu přidat případné další potřebné kompetence či jiné požadavky.

Příklad inzerátu volného pracovního místa

Jak využít NSK při tvorbě inzerátu volného pracovního místa?

Připomínáme, že inzerát má 3 základní části a se dvěma z nich vám NSK, resp. NSP může pomoci.

  • Požadavky na uchazeče (= kvalifikační standard NSK, popř. popis povolání NSP)
  • Náplň práce (= kvalifikační standard NSK, popř. popis činnosti NSP)
  • Nabídka (mzda, bonusy, benefity, prostředí ….)

Jak postupovat při formulování požadavků pro inzerát volného pracovního místa?

Při formulování požadavků pro inzerát volného pracovního místa může firma postupovat v zásadě trojím způsobem:

1) Přímo formulovat mezi kvalifikačními požadavky na pracovníka název příslušné profesní kvalifikace NSK.

2) Využít kompetence v kvalifikačním standardu této kvalifikace, případně popis povolání v NSP pro formulování konkrétnějších požadavků. Tento druhý způsob využití se bude hodit v případech, kdy se firemní požadavek na pracovníka s obsahem kvalifikace NSK kryje jen z menší části a je potřeba jej ještě doplnit.

3) Zkombinovat obě varianty - uvést název profesní kvalifikace a k tomu přidat případné další potřebné kompetence či jiné požadavky (tato varianta je uvedena v příkladu níže).

Kvalifikačním standardem se může firma inspirovat také při tvorbě další důležité části inzerátu – náplně práce.