Kapitola IV. - Oblast monitoringu

Posuzování uchazečů o práci

Jak využít NSK při posuzování uchazečů o práci

V životopisech uvádějí uchazeči o práci vzdělání a praxi a v lepším případě i výčet dovedností, znalostí. Ty ne vždy odpovídají realitě.

Pokud má uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci, je velice rychlé a jednoduché zjistit, co všechno umí. Tyto kompetence jsou navíc garantovány.

Postup

Po vyhledání PK, z níž má uchazeč osvědčení, v katalogu kvalifikací NSK, se zobrazí kvalifikační standard - seznam dovedností a znalostí nutných k získání osvědčení o této profesní kvalifikaci.

Podrobnější informace o průběhu a náročnosti zkoušky nalezne firma v záložce „Hodnoticí standard“. Zde jsou v seznamech kritérií hodnocení podrobně popsané všechny úkony, které uchazeč musel u zkoušky provést a splnit. Firma ihned detailně zná odbornou způsobilost uchazeče s tímto osvědčením.

Příklad

Uchazeč s osvědčením o složení zkoušky z profesní kvalifikace obsluha CNC strojů umí následující:

Popis kompetencí k PK Obsluha CNC obráběcích strojů

Jak ověřit znalosti a dovednosti uchazeče o práci

Při pohovorech se zaměstnavatelé dozvědí, co všechno uchazeč zná, co umí a co “má v malíku”. Jak může zaměstnavatel zjistit, jestli si tak trochu nepřidává? Může si ho “proklepnout” ještě předtím, než rozjede přijímací kolotoč.

Postup

Po vyhledání PK odpovídající obsazované pracovní pozici stačí odkrýt hodnoticí standard. V něm se může firma inspirovat při sestavování kontrolních dotazů, popř. při přípravě ověřovacího úkolu.

Hodnoticí standard pomáhá ověřit pouze odborné znalosti, měkké kompetence musíte posoudit dle vlastního uvážení.

Příklad

Uchazeč o pozici logistika výroby tvrdí, že má dlouholetou praxi na této pozici a všechny potřebné znalosti a dovednosti. Firma si může na základě hodnoticího standardu profesní kvalifikace logistik výroby připravit kontrolní otázky, které pomohou tvrzení ověřit.

  • Kontrolní otázka č. 1: Můžete charakterizovat optimalizační metody ve vztahu k optimalizaci zásob?
  • Kontrolní otázka č. 2: Můžete charakterizovat jednotlivé způsoby řízení materiálového a zbožového toku ve zpětné logistice?