Kapitola IV. - Oblast monitoringu

Úvod, cíl, základní znalosti

Zaměstnavatelé jsou další důležitou cílovou skupinou, které se NSK přímo dotýká. Jsou neopomenutelným článkem. Pro mnoho zaměstnavatelů je obsah NSK a NSP neznámý a netuší, jaké možnosti jim NSK nabízí.

Základní znalosti

Co je NSK
 • Systém, který popisuje, třídí a zařazuje kvalifikace a umožňuje jejich uznávání podle zákonem daných pravidel a postupů
 • Vytváří systémový rámec provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání
 • Umožňuje porovnání se zahraničními kvalifikacemi v evropských státech (EQF)
Co je cílem NSK
 • Možnost nabídnout občanům individuální cesty k plnohodnotné profesní kvalifikaci, které mohou pružně reagovat na situaci na trhu práce a její změny
 • Usnadnit osobám, vzdělávacím institucím a zaměstnavatelům možnost srovnání dílčích výsledků učení i ucelených kvalifikací
 • Možnost národní i mezinárodní mobility uznáváním výsledků učení v rámci různých institucí i států
 
Zopakujme si základní rozdíl, mezi soustavami NSP a NSK:
Národní soustava povolání (NSP) popisuje informace o jednotlivých povoláních.
Národní soustava kvalifikací (NSK) je registrem kvalifikací vedoucích k těmto povoláním. Jednotlivé kvalifikace tu mají své standardy, které detailně stanovují požadavky ke zkoušce, které musí splnit uchazeči o získání těchto kvalifikací.
Legislativní zakotvení ve vztahu k rekvalifikacím
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditace vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
 • Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
NSK ve vztahu k zaměstnavatelům
 • Profesní kvalifikace:
  • Jsou navrhovány odborníky z praxe
  • Vznikají za spolupráce se zaměstnavateli
  • Jsou aktualizovány dle potřeb trhu práce
  • Jsou mezinárodně uznávané díky jednotnému evropskému rámci (EQF)
 • NSK popisuje i profesní kvalifikace, které nemají školní vzdělávání (např. učební obory) – příkladem může být např. strážný, úklidový pracovník
 • NSK uděluje osvědčení za dovednosti, které osoby získají např. formou neformálního studia
 • Katalog profesních kvalifikací je veřejný, aktuální, bezplatný a dostupný na www.narodnikvalifikace.cz
 • Využití ve firemním vzdělávání a personální práci

Cíl kapitoly

Tato kapitola je zaměřena na rozšíření vašich znalostí o tom, co můžeNSK zaměstnavatelům poskytnout. S vaší pomocí můžeme oslovit více zaměstnavatelů – malých, středních i těch velkých.