Kapitola IV. - Oblast monitoringu

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Jaké podmínky musí splňovat žadatel, který se chce stát autorizovanou osobou?
  Jde zejména o požadavky na odbornou způsobilost a na materiálně-technické zabezpečení nutné pro výkon zkoušky. Rozsah rámcově vymezuje hodnoticí standard a zpravidla blíže specifikuje autorizující orgán - ministerstvo, které je odborně příslušné k profesním kvalifikacím, na něž se chce autorizovaná osoba specializovat.
  Odpověděli byste správně?   
 • Může si zaměstnavatel někde ověřit znalosti a dovednosti uchazeče o zaměstnání?
  Zaměstnavatel může tyto informace ověřit přímo při pohovoru. Zaměstnavatel se může inspirovat na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz, kde ve zvolené profesní kvalifikaci v záložce hodnoticí standard najde informace vhodné pro sestavení kontrolních dotazů směřujících k zjištění úrovně uchazečovy odbornosti.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jak souvisí Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací? K čemu je může zaměstnavatel využít?
  Národní soustava kvalifikací (NSK) vychází z vytvářené Národní soustavy povolaní (NSP). Pro vytváření NSK by mělo být primární vymezování profesních kvalifikací, ve vazbě na NSP. Povolání (např. typové pozice) v soustavě povolání a úplné a další profesní kvalifikace v soustavě kvalifikací jsou popisovány kompetencemi (způsobilostmi), které jsou součástí jediné společné databáze (kompetencí).
  Obě soustavy může zaměstnavatel využít při své personální práci, např. při tvorbě popisů pracovních náplní/pozic.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Využívání NSK ve firmách závisí na:
  Vyberte správnou odpověď.
  qFZtS6PGrknTz8FH
  WEIoEAK4ojRnA9i9
  ŠpatněTento bod je špatně
  shSA0h1iW7WjTPo0
  ŠpatněTento bod je špatně
  FIxd9vbgAOm8RUvI
  ŠpatněTento bod je špatně
  jNuEv4JwjXS1xNc6
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jak může být NSK firmě prospěšná při přijímání zaměstnanců?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  cU4987MpLEPy4QV1
  qsF8BNtFmTwgIbIc
  ŠpatněTento bod je špatně
  UNXeOoXL7kENMHUW
  ŠpatněTento bod je špatně
  TE43vIR88corSyRr
  ŠpatněTento bod je špatně
  PSTdjH6xP9e6MLaO
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Jak může být NSK firmě prospěšná při motivaci zaměstnanců?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  mdAK4eZQuQYSg80Y
  yx84rESN7FJ9sPS1
  ŠpatněTento bod je špatně
  beB37wYDVc5Zj7B5
  ŠpatněTento bod je špatně
  4c73x0KQYqie2rLm
  ŠpatněTento bod je špatně
  8rr4ktKCWgFoClM4
  ŠpatněTento bod je špatně