Kapitola IV. - Oblast monitoringu

Kritéria kvality, odkazy, výzva

Kritéria kvality

Při jednání se zaměstnavateli nezapomeňte, že zaměstnavatelé potřebují informace, a vy jim můžete poskytnout kromě informací o možnosti využití prostředků aktivní politiky zaměstnanosti i informace k využití Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v jejich personální práci.

 
Zaujala vás možnost využití dalších informací pro zaměstnavatele? Více informací najdete v e-learningu pro zaměstnavatele!

Odkazy

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací – 4. přepracované a doplněné vydání 

E-learning pro zaměstnavatele