Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Kontrola autorizovaných osob - úvodní film

 
Guide
Nyní se podívejte na krátký film, který ukazuje jakým způsobem probíhá kontrola autorizované osoby autorizujícím orgánem

 

 
Guide
Viděli jste film, který ukazoval průběh kontroly autorizujícím orgánem i možnosti sankcí, ke kterým může autorizující orgán sáhnout. Abyste se těchto sankcí vyvarovali, pojďme se nyní podívat podrobněji, jaká práva a povinnosti autorizovaná osoba má.