Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Úvod, cíl, základní znalosti

V předchozí kapitole jste se stali autorizovanou osobou, to znamená že vám byla pro žádanou či žádané profesní kvalifikace udělena autorizace. Společně s tím vám vznikají některá práva a povinnosti.

Udělením autorizace máte právo zkoušet fyzické osoby, které se přihlásí ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace a vydávat osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Společně s tím vám však vznikají společně s udělením autorizace také některé povinnosti, se kterými se seznámíte v této kapitole.

Základní znalosti

  • Profesní kvalifikace
  • Kvalifikační standard
  • hodnoticí standard
  • Autorizovaná osoba
  • Autorizace (autorizační doklad)

Cíl

Cílem tohoto kroku je znát práva a povinnosti, které vyplývají ze získání autorizace.