Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Co vše může autorizující orgán kontrolovat?
  Autorizující orgán může kontrolovat nejen to, zda autorizovaná osoba informovala o změnách, které nastaly v době od udělení autorizace a týkají se jak podmínek, které musela autorizovaná osoba splnit, aby jí byla autorizace udělena, tak změny údajů uváděných o autorizované osobě v Národní soustavě kvalifikací v seznamu autorizovaných osob, ale též především jakým způsobem autorizovaná osoba zkouší a zda zkoušky realizuje v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. a příslušným hodnoticím standardem.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jakým způsobem vás může při neplnění povinností autorizující orgán potrestat?
  Může vám udělit sankci, a to až do výše 20000,- Kč, nebo může při závažnějších prohřešcích rozhodnout i o odnětí autorizace.
  Odpověděli byste správně?   
 • Lze prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací získat výuční list?
  Ano, v některých oborech tato možnost je, a sice tam, kde existují profesní kvalifikace, které ve svém součtu skládají úplnou profesní kvalifikaci, která se váže k tomuto oboru vzdělání. V takovém případě má každý, kdo si tyto profesní kvalifikace složí, možnost získat výuční list složením závěrečné zkoušky.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Jaká je maximální doba, po kterou autorizovaná právnická osoba nemusí mít žádného autorizovaného zástupce, aniž by to byl důvod pro odnětí autorizace?
  Vyberte správnou odpověď.
  :A=Z|u3hx
  hl.|&V#pě
  ŠpatněTento bod je špatně
  35XoXuIM_
  ŠpatněTento bod je špatně
  %#tJw=&vs
  ŠpatněTento bod je špatně
  Yut8A.O#S
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jakým způsobem musíte dle zákona zveřejnit termín konání zkoušky?
  Vyberte správnou odpověď.
  hWo|C:DoX
  18WMéíkAe
  ŠpatněTento bod je špatně
  HKnéYFKHY
  ŠpatněTento bod je špatně
  #$z(&!rZá
  ŠpatněTento bod je špatně
  VNsB5ě9P1
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Pokud autorizovaná osoba neinformuje o změnách týkajících se udělení autorizace a změnách týkajících se údajů, které se zapisují do NSK, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o takové změně dozvěděla, pak autorizující orgán může:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  ě=6š$á6B#
  |!A0xiuVi
  ŠpatněTento bod je špatně
  mtC=és2žU
  ŠpatněTento bod je špatně
  -Kvol-F1á
  ŠpatněTento bod je špatně
  K^75CšUml
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Pokud se autorizovaná osoba nebo její autorizovaný zástupce nedostaví nejméně dvakrát bez závažného důvodu ke zkoušce, pak autorizující orgán může:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  Pj-wO.:I7
  7ei:~D8Mp
  ŠpatněTento bod je špatně
  .Xf=F_2oY
  ŠpatněTento bod je špatně
  (O|JíýE-Y
  ŠpatněTento bod je špatně
  VfNT1_.ái
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 5. Úspěšný uchazeč, který složil všechny profesní kvalifikace, které skládají úplnou profesní kvalifikaci může získat:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  _K=x:$Iá5
  ;z?^a9e;6
  ŠpatněTento bod je špatně
  JxgTN6@ý.
  ŠpatněTento bod je špatně
  wbývšXF.s
  ŠpatněTento bod je špatně
  99jf%š0q7
  ŠpatněTento bod je špatně