Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Shrnutí, výzva, odkazy

V rámci této kapitoly jste se dozvěděli, jaká práva a především jaké povinnosti musíte jako autorizovaná osoba dodržovat.

Pokud by autorizující orgán při kontrole zjistil, že v rámci vykonávání činnosti autorizované osoby některé z těchto povinností nedodržujete, může vám udělit správní pokutu, či dokonce přistoupit k odnětí autorizace.

Odkazy na kompletní materiály

Základní povinnosti autorizovaných osob (pdf)