Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Zadávání změn v ISKA

Zadávání změn kontaktních údajů autorizovaných osob v ISKA

Výše uvedené povinnosti lze splnit i prostřednictvím zadání potřebných údajů o změnách do 15 dnů do ISKA Klienta AOs, který začal pro autorizované. osoby fungovat od 1. listopadu 2013. Část tohoto informačního systému určená pro autorizované osoby mimo jiné umožňuje autorizované osobě správu některých údajů (kontaktní údaje), které jsou vyžadovány dle § 15 zákona č. 179/2006 Sb. Dále umožňuje též informovat autorizující orgán o dalších změnách, které u autorizované osoby nastaly v době platnosti autorizace. Více o možnostech ISKA se dozvíte ve IV. Kroku „Informační systém pro kvalifikace a autorizaci“.  

 

Prostřednictvím aplikace ISKA Klient AOs lze provádět změny v údajích o autorizované osobě či autorizovaných zástupcích.

Změna kontaktů

V detailu autorizace lze provést změny kontaktních údajů (kontaktní adresa, kontakty). Případně je možné přidat nový kontakt či smazat kontakt stávající.

Tlačítkem „Uložit a odeslat“ provedete odeslání změn do centrálního systému.

Hromadná změna kontaktů

Uživatel, který má oprávnění pro editaci dat, má možnost provést též hromadnou změnu kontaktů pro více autorizací. Podmínkou je online připojení k internetu.

V seznamu autorizací vyberte autorizace, pro které má být provedena hromadná změna kontaktů.

Tlačítkem „hromadná změna kontaktů“ otevřete dialog pro hromadnou změnu kontaktů ke všem vybraným autorizacím.

Více podrobnějších informací můžete získat též v 6. kapitole uUživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACI A AUTORIZACE – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete je stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf.

 

Zadávání změn o autorizovaných zástupcích v ISKA

Prostřednictvím aplikace ISKA Klient AOs lze také provádět změny u autorizovaných zástupců či měnit autorizované zástupce.

Pokud byste chtěli přidat nebo odebrat autorizovaného zástupce, pak nejprve otevřete seznam žádostí a pak klikněte na tlačítko „Nová žádost“.

Následně můžete vybírat z následujících variant žádostí:

  • Nová autorizace
  • Změna autorizovaných zástupců
  • Prodloužení autorizace
  • Odnětí autorizace

V tomto případě vyberte možnost Změna autorizovaných zástupců. Následně můžete odebrat stávající či přidat nové autorizované zástupce. Ve formuláři vyplňte potřebné údaje. Povinné údaje jsou zvýrazněny a na nevyplněné povinné údaje aplikace upozorní při uložení žádosti. Nově vytvořená žádost je ve stavu „Avízo“. Tlačítkem „Uložit a odeslat“ pak proveďte odeslání žádosti do centrálního systému.

Upozornění: Po odeslání žádosti do centrálního systému již nelze tuto žádost upravovat.

Po ověření žádosti v centrálním systému (a po provedení synchronizace žádostí) přejde žádost do stavu „Nová žádost“.

Tlačítkem „Tisk“ proveďte tisk žádosti. Tlačítko pro tisk žádosti je dostupné pouze pro žádost ve stavu „Avízo“ nebo „Nová žádost“.

Průběh vyřizování žádosti je indikován stavem žádosti (který se aktualizuje vždy po provedení synchronizace žádostí). Vyřízená žádost je indikována stavem „Vyřízeno“.

Více podrobnějších informací můžete získat též v 6. kapitole uUživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete je stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf.

 

Celý postup vyplňování žádosti o změnu autorizovaných zástupců je názorně shrnut též v následujícím metodickém videu k ISKA.