Kapitola III. - Oblast rekvalifikací a poradenství

Autorizovaná osoba

K čemu potřebujete autorizované osoby

V tuto chvíli je nutné si uvědomit, že každé získání osvědčení o profesní kvalifikaci je podmíněno složením zkoušky z profesní kvalifikace před autorizovanou osobou.

Kdo je autorizovaná osoba a její práva a povinnosti

  • Fyzická nebo právnická osoba, která splní požadavky stanovené v hodnotícím standardu dané kvalifikace tj.:
    • Odborné personální zázemí
    • Materiálně-technické zázemí, které je dané seznamem požadovaného vybavení
  • Právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifikace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení
  • Náležitosti žádosti o autorizaci jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých autorizujících orgánů