Kapitola III. - Oblast rekvalifikací a poradenství

Rekvalifikační kurz a ověření formou zkoušky

Jak probíhá realizace rekvalifikačního kurzu a ověření formou zkoušky z profesní kvalifikace

 • Rekvalifikační kurz probíhá dle akreditovaného vzdělávacího programu MŠMT
  • Po ukončení rekvalifikačního kurzu vystaví vzdělávací instituce – POTVRZENÍ O ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU – k dispozici vzory dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/osvedceni
   příklad - viz obrázek:

    
 • Po úspěšném složení zkoušky z profesní kvalifikace dle hodnoticího standardu obdrží účastník zkoušky OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE
  příklad - viz obrázek:
 
!!! POZOR !!!
Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu NENAHRAZUJE osvědčení o získání profesní kvalifikace. Pro uznatelnost v rámci rekvalifikací je potřeba doložit od vzdělávací instituce resp. účastníka obě osvědčení.