Kapitola III. - Oblast rekvalifikací a poradenství

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Kde najdu přehled minimálních hodinových dotací pro profesní kvalifikace?
  Přehled naleznete na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/minimalni-hodinove-dotace-vybranych-rekvalifikacnich-kurzu-1. Čas od času je potřeba zkontrolovat aktualizaci přehledové tabulky!

  Odpověděli byste správně?   
 • Kde je možné najít cenu za zkoušku z profesní kvalifikace?
  Cenu za zkoušku si určuje autorizovaná osoba. Může se u jednotlivých autorizovaných osob lišit. Je proto vhodné cenu zkoušky u vybrané autorizované osoby zjistit.
  Odpověděli byste správně?   
 • Kdo schvaluje standardy v Národní soustavě kvalifikací?
  Jedná se o poměrně složitý proces, který začíná souhlasným stanoviskem sektorové rady, případně jiné reprezentace zaměstnavatelů k návrhu standardů. Doporučené návrhy přebírá Národní ústav pro vzdělávání, který standardy posuzuje z metodického hlediska, zajistí další přípravu pro schvalování profesní kvalifikace a poté předkládá standard do schvalovacího procesu na autorizující orgán (věcně příslušné ministerstvo). V procesu je zapojeno i Ministerstvo práce a sociálních věcí a schvalovací proces zakončuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. o schválení poradou vedení MŠMT jsou standardy profesních kvalifikací zveřejněny v informačním systému NSK.
  Odpověděli byste správně?   
 • Kde můžu zjistit, jaké profesní kvalifikace jsou schválené?
  Schvalování standardů profesních kvalifikací probíhá průběžně, proto je vhodné sledovat webové stránky Národního ústavu pro vzdělávání, kde je průběžně aktualizován přehled o schválených standardech od listopadu 2011: http://www.nuv.cz/kvalifikace/schvalene-nsk,
  nebo přímo webové stránky www.narodnikvalifikace.cz, kde je možné najít všechny konkrétní schválené standardy profesních kvalifikací.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Jak byste definovali profesní kvalifikaci z pohledu pracovníka?
  Vyberte správnou odpověď.
  7rS1awHPcNgBlJm9
  1NriKQqgcoPFmNOx
  ŠpatněTento bod je špatně
  7gh16wQ3Jq6JaAXy
  ŠpatněTento bod je špatně
  lJPeHoboCFMcog1Y
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Co je kvalifikační standard?
  Vyberte správnou odpověď.
  rHak91zOp2KuvkY8
  v7N5hOjOe1E1PGMF
  ŠpatněTento bod je špatně
  fqenszTB6cNsRmUS
  ŠpatněTento bod je špatně
  d6D9G884k6dGVGYO
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Které osvědčení je vydáváno po úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace?
  Vyberte správnou odpověď.
  5jlaWSaNJGWdyPvN
  W69WFvAMgeYwGYb8
  ŠpatněTento bod je špatně
  uAzfGM4KQwAmoLAD
  ŠpatněTento bod je špatně
  3Z2malyhYO7EWSh4
  ŠpatněTento bod je špatně
  VOEdNcrtE2qwnQ8g
  ŠpatněTento bod je špatně