Kapitola III. - Oblast rekvalifikací a poradenství

Profesní kvalifikace - videa

 
Guide
V následujícím krátkém videu se seznámíte s procesem tvorby profesní kvalifikace, jak vzniká, jak probíhá proces schvalování, stanovení kvalifikační úrovně, hodnoticích kritérií, způsobu ověření.

 
Guide
Právě jste se seznámili s postupem, jak vzniká profesní kvalifikace a se všemi požadavky, které s profesní kvalifikací souvisí.
Pro vaši představu se podívejte, jak probíhají zkoušky před autorizovanou osobou.