Krok VIII - Propojení NSK a rekvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace (ÚPK)

  • způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání (např. kuchař, cukrář, instalatér apod.)

Jak lze získat úplnou profesní kvalifikaci:

  • V rámci počátečního vzdělávání ⇨ absolvováním určitého oboru vzdělání a úspěšným složením zkoušky předepsané školským zákonem (závěrečná zkouška, maturitní zkouška) = dojde ke zvýšení stupně vzdělání
  • V rámci uznávání výsledků dalšího vzdělávání ⇨ NSK
    • Získáním požadovaných profesních kvalifikací s následným složením zkoušky předepsané pro obor vzdělání odpovídající dané ÚPK (existuje-li odpovídající obor vzdělání).
    • Získáním v NSK požadovaných profesních kvalifikací a doložením stupně vzdělání (získaného v některém oboru počátečního vzdělávání) odpovídajícího kvalifikační úrovni dané úplné profesní kvalifikace (neexistuje-li odpovídající obor vzdělání). Po složení požadovaných profesních kvalifikací, má-li účastník odjinud doloženou úroveň vzdělání, má rovnou úplnou profesní kvalifikaci, aniž by musel skládat závěrečnou nebo maturitní zkoušku ve škole. Akorát, že na to není žádný doklad, jen získaná osvědčení o těch požadovaných složených profesních kvalifikacích – podle zákona má úplnou profesní kvalifikaci. Takto fungují třeba výtahové kvalifikace.

Kde najdu přehled úplných profesních kvalifikací?