Kapitola III. - Oblast rekvalifikací a poradenství

Kritéria kvality, odkazy, výzva

Kritéria kvality

Rekvalifikační kurzy nejsou nárokovým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti.

Je nutné správně posoudit kompetence uchazečů zařazovaných na rekvalifikační kurzy.

Uchazeči je možné poskytnout PK nebo ÚPK – záleží na prokázaných kompetencích uchazeče a daných kritériích jednotlivých pracovišť ÚP.

Odkazy

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací – 4. přepracované a doplněné vydání