Kapitola III. - Oblast rekvalifikací a poradenství

Jak probíhá tvorba a schvalování profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace odrážejí potřeby zaměstnavatelů.

Tvorba a schvalování profesní kvalifikace

Jak lze chápat profesní kvalifikace

  • kvalifikovaná činnost nebo soubor kvalifikovaných činností, které samy o sobě mohou tvořit náplň práce pro pracovníka. Z hlediska pracovníka je profesní kvalifikace způsobilostí vykonávat určitou práci, s níž se může „živit“, tedy s níž je (alespoň sezonně) zaměstnatelný

Co je a co obsahuje kvalifikační standard 

  • určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět. Jedná se o soubor kompetencí (způsobilostí) potřebných pro výkon příslušných pracovních činností

Příklad kvalifikačního standardu

Co se dozvíte z hodnoticího standardu

  • určuje, jak se zjistí, zda člověk skutečně splňuje požadavky kvalifikačního standardu. Jedná se o soubor kritérií, postupů a dalších pokynů a podmínek pro ověřování stanovených kompetencí

Příklad hodnotícího standardu